ตอบ : ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 วันทำการ ในการอนุมัติสินเชื่อ