ตอบ : บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มีบริการสินเชื่อ 4 ประเภท คือ

– สินเชื่อเฮงสินเชื่อรถือสอง
– สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน
– สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์
– สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้