ตอบ : 1. สามารถชำระได้ทุกสาขาใกล้บ้าน
2. ชำระผ่านธนาคารโดยชำระที่เคาน์เตอร์ และตู้เอทีเอ็ม ค่าบริการ 10-20 บาท/รายการ (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย)
3. อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Bill payment) ค่าบริการ 10-15 บาท/รายการ (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย)
4. สามารถชำระได้ที่ช่องทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส ค่าบริการ 15-20 บาท/รายการ (ยอดเงินรับชำระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)
5. Mobile Application ทุกธนาคาร
6. ผ่านพนักงานจัดเก็บของบริษัทฯ