บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มีประสบการณ์การทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองมากกว่า 30 ปี บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีมากกว่า 400 สาขา ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และเงินกู้ด่วน แบบจำนำทะเบียนรถ

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มีประสบการณ์การทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองมากกว่า 30 ปี บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีมากกว่า 400 สาขา ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และเงินกู้ด่วน แบบจำนำทะเบียนรถ

พันธกิจ (MISSION)

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเกินความคาดหมาย
โดยการบริการลูกค้าแต่ละท้องถิ่นที่มีมาตรฐานระดับสากล
ด้วยบุคลากรมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความสามารถ
เพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างเกิน
ความคาดหมายโดยการ
บริการลูกค้าแต่ละท้องถิ่น
ที่มีมาตรฐานระดับสากล
ด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มี
คุณธรรมและความสามารถเพื่อ
บรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
พนักงาน และผู้ถือหุ้น