วิธีการชำระงิน

กรณีชำระเงินในวันประมูล
–  สามารถชำระ จ่ายเป็นเงินสด และโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ที่ลานประมูล

กรณีมัดจำไว้ในลานประมูล และ จะชำระเงินส่วนที่เหลือ
–  ชำระเฉพาะเงินสดได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (โปรดนำใบเสร็จมัดจำแสดงให้เจ้าหน้าที่ตอนชำระเงิน)

–  กรณีต้องการชำระเป็นเงินโอนส่วนที่เหลือ กรุณาติดต่อสอบถาม 089- 850-6857
หรือ โทร.1361 ต่อ 8303 (คุณวิลัยพร คำวงค์) , ต่อ 8315 (คุณเกศรินทร์ สอนยศ)

–  เล่มรถจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 7-15 วัน หลังจากชำระเงินครบ และ ค่าส่งเล่มทะเบียน (100 บาท)