ระเบียบและเงื่อนไขในการประมูลรถ บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด