จัดไฟแนนซ์ : รถไถ-รถตัก


เอกสารที่ใช้

 • บัตรประชาชน
  • อายุ 20-65 ปี
 • ทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • เอกสารแสดงรายได้
 • มีรถไถ-รถตักเป็นของตัวเอง

จัดไฟแนนซ์รถไถ-รถตัก

 • ถูกกฎหมาย

 • ยุติธรรม

 • บริการจริงใจ

 • ไม่ต้องโอน ก็กู้ได้

อัตราค่าธรรมเนียม